Infoleht

Toimumise aeg
avaktus02.09.2019

Teated:

 • Erisused tavapärasest käitumisest pikenevad kuni jõuluvaheajani (26.10.-23.12.2020):
  • Mistahes viirusnakkuse sümptomitega (palavik, köha, kurguvalu, nohu, halb enesetunne, iiveldus, väsimus vms) õpilane kooli ei tule (ka kergete haigustunnustega).
  • Kõik viirushaiguste tunnustega õpilased saadetakse koolist koheselt koju.
  • Koolimaja on avatud õpilastele ja kooli töötajatele. Laste kooli toomisel ja koju viimisel palume lapse saatjal koolimajja mitte siseneda. 
  • Kasutame ka B-korpuse sissepääse. B-korpuses pesaklassi omavad klassid tulevad kooli ja lähevad koju sealsete uste kaudu.
  • 1.-4. klassi klassijuhatajal on õigus ja soovitus järjestikuseid tunde kasutada õues õppimiseks (kooli ümbrus, Koreli oja äär, Võru Spordikeskuse tribüün jne). 
  • E-õppes olevad õpilased saavad koolimajas süüa ajavahemikus 13-14.
  • Vahetundide ajal tuulutatakse klasse ja lapsed suunatakse vahetundi veetma õue. Vahetunni ajal on õues mobiiltelefonide kasutamine lubatud. 

 

 • Jätkame 7.-9. klassides e-õppe päevadega, seda aga mõningate eranditega. Kui kool peab vajalikuks, et õpilane vajab järeleaitamiseks ja aine omandamiseks mõnes või kõigis selle päeva ainetes kontakttunde, siis toimuvad nendele õpilastele tunnid koolis kontaktõppe vormis. E-õppe päeval kontakttundide toimumist koordineerivad õppejuhid koostöös aineõpetajatega.  

e-õppe kalender:

Kuupäev

28.10.2020

29.10.2020

30.10.2020

e-õppel olev klass

7. klassid

8. klassid

9. klassid

Kuupäev

04.11.2020

05.11.2020

06.11.2020

e-õppel olev klass

9. klassid

7. klassid

8. klassid

Kuupäev

11.11.2020

12.11.2020

13.11.2020

e-õppel olev klass

8. klassid

9. klassid

7. klassid

Kuupäev

18.11.2020

19.11.2020

20.11.2020

e-õppel olev klass

7. klassid

8. klassid

9. klassid

Kuupäev

24.11.2020 (teisipäev)

25.11.2020 (kolmapäev)

26.11.2020 (neljapäev)

e-õppel olev klass

8. klassid

9. klassid

7. klassid

Kuupäev

02.12.2020

03.12.2020

04.12.2020

e-õppel olev klass

8. klassid

9. klassid

7. klassid

Kuupäev

09.12.2020

10.12.2020

11.12.2020

e-õppel olev klass

7. klassid

8. klassid

9. klassid

Kuupäev

16.12.2020

17.12.2020

18.12.2020

e-õppel olev klass

e-õpet ei toimu

e-õpet ei toimu

e-õpet ei toimu

 

 • Söömise ajad söögivahetundidel:

 

Söömine E, T, N, R

 

Söömine kolmapäeval

10.20

 1. klassid

10.05

10.35

 1. klassid

10.20

10.50

 1. klassid

10.35

11.30

 1. klassid

11.10

11.40

 1. klassid

11.20

11.50

 1. ja 7. klassid

11.30

12.00

    8. ja 9. klassid

11.40

 • 28. oktoobril kell 14.00 toimub loovtööde kaitsmine, mis jäi kevadel ära. Klassijuhatajal, tööjuhendajal teavitada õpilast millal, mis ruumis kaitsmine toimub.