Distantsõppe põhimõtted 28.09.-02.10.2020

Toimumise aeg
2 to 2
 • Õpilased saavad õppimiseks vajaliku info ja videotundidega liitumiseks vajalikud lingid eKoolist kodutööde (ülesanded) alt. Kodutöö fikseeritakse sama kuupäevaga ning see ongi sama päeva tunnitöö, mis tuleb lõpetada samal päeval.

 • Ülesanded on eKooli sisestatud sama päeva tundide osas hommikul kella 9-ks. 

 • 1.-4.klassides ei kehti ranget päevaplaani, õppetöö toimub päeva jooksul.

 • 1.-4.klassi osas otsustab klassijuhataja, millisel päeval ja millistele ainetele rohkem tähelepanu pöörab. Soovitus on tegeleda päevas vähemate ainetega ja lõimingut kasutades.

 • 3.-4.klassides ei toimu sellel nädalal inglise keeles videotunde. Õpetajad valmistavad tunnid ette nii, et lapsed saavad iseseisvalt harjutada ja õppida.

 • Töid õpetajale tohib saata ainult kooli e-posti aadressilt.

 • 5.-9.klassid

  • Distantsõppe nädalal kehtib uus tunniplaan, kus on rohkem paaristunde. Päeva jooksul tuleb teha niimoodi vähem ümberlülitusi. Paaristund (või esimene sama aine samal päeval toimuv tund) algab vaikimisi videotunnina. Videotunnid toimuvad Meet keskkonnas ja nendes osalemine on õppetöö tulemuslikkust arvestades väga soovituslik.

  • Üksikud tunnid on vaikimisi mõeldud iseseisvaks tööks. Vajadusel saab õpetaja seda kasutada ka videotunnina.

  • Kui laps ei saa mingil põhjusel päevakava järgi tunnitöid teha ja videotundides osaleda, siis tuleb päevatöö iseseisvalt omandada eKooli koduse töö (ülesanded) järgi.

  • Eraldi kodutöid distantsõppe nädalal ei anta. Tunnitöö läbimine on piisav osalemine õppetöös.

  • Tunnid 5.-9. klassile algavad kell 9.00. Igal täistunnil algab uus tund. Tunni pikkus on kuni 45 minutit.

   • 09.00 - esimene tund

   • 10.00 - teine tund

   • 11.00 - kolmas tund

   • 12.00 - neljas tund

   • 13.00 - viies tund

   • 14.00 - kuues tund

   • 15.00 - seitsmes tund

  • Õpilaste hindamine toimub samadel põhimõtetel nagu kontaktõppe ajal.