9. oktoobril on 5.-9. klasside lapsevanemate üldkoosolek kl 17.30 aulas

Toimumise aeg
Tase6
 • Lastevanemate üldkoosolekud

  • 8. oktoober kell 17.30 kooli aulas (1.-4. klasside lapsevanemad) 

  • 9. oktoober kell 17.30 kooli aulas (5.-9. klasside lapsevanemad)

  • orienteeruv lõpp mõlemal päeval kell 19, peale mida järgnevad klassikoosolekud

Päevakava:

  • Päevakava kinnitamine, protokollija valimine

  • Hoolekogu aruanne

  • Õpilast toetav hindamine (1.-4.klassid)

  • Sotsiaalmeedia ja selle mõjud (5.-9.klassid)

  • Sotsiaalpedagoogid räägivad kiusamisvabast koolist

  • Koolikorralduslikud muudatused

   • söömise korralduse muudatused

   • vahetundide temaatika

   • kooli ja vanema vastutus lapse ees väljaspool kooli territooriumi

   • kooli sisekorra muudatuste tutvustus