9. klasside häkatonid

Toimumise aeg
VKrK_2020

20. oktoobril osalevad loometalgutel 9.b ja 9.c klass
21. oktoobril osalevad loometalgutel 9.a ja 9.d klass

Üritus toimub kooli aulas