49. nädala infoleht

Toimumise aeg
avaktus02.09.2019

 

2019.11.28 Infoleht

Kooli juhtkond tänab:

 • Naiskodukaitse ja Päästeameti liikmeid, kes käisid tutvustamas äppi “Ole valmis!”
 • Nordplus projektis osalejaid: Kai Laanemaad, Raili Leesalu, Jane Reiljani, Erja Aropit, Ragna Meelistet, Andre Lainet, Kristel Konsi, Inga Bitterit, Aire Perki ning kõiki õpilasi, kes osalesid.
 • Merit Kundi kiire Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu diabeedi koolituse korraldamise eest ning kõiki osalejaid.

Teated:

 • 10. detsembril toimuvad 7.-9.klassi õpilastele mõttetalgud vahetundide teemal, täpsem info 4.detsembri klassijuhataja tunnis.
 • 11. detsembril kell 15.00 toimub õppenõukogu. Päevakavas sisehindamise dokumendi ülevaatamine ja 1.trimestri õpitulemuste kokkuvõte.
 • 8. klassi õpilastel on võimalik esmaspäeviti kl 14.00-16.00 saada abi loovtöö vormistamiseks. Õpilasi abistab haridustehnoloog Evi Tarro, ruumis B25

Sündmused:

 • 2. detsembril toimub esimese advendi tähistamine.
 • 2. detsembril on 3.b Saagu Parem päkapikkude treeninglaagris 
 • 3. detsembril on kooli aulas 8.-9. klassidele Tagasi Kooli külalistund. Tundi annab Sandra Raju.
 • 3. detsembril on koolis Tagasi Kooli külalistund 6.c ja 6.b klassile. Tundi annab Jüri Varik.
 • 3. detsembril toimub 9. klasside aineõpetajate koosolek.
 • 4. detsembril toimuvad 1.-3. klasside poiste ja tüdrukute rahvastepalli meistrivõistlused.
 • 4. detsembril on 1.a ja 1.b Tartus etendusel “Detektiiv Lotte”.
 • 4. detsembril on 3.b klassil jõuluprogramm muuseumis.
 • 5. detsembril on 7.a ja 7.b õppekäigul ETV muuseumis.
 • 5. detsembril on 8. klasside inglise keele olümpiaad meie majas ning algus 14.00
 • 5. detsembril on 1.c, 1.b, 3.b, 4.b klassid Võru kandles talvefestivalil.
 • 6. detsembril on 5.b teatris.
 • 6. detsembril toimub koolimajas jõululaat.
 • 6. detsembril on 1.c jõulumatkal.
 • 6. detsembril on 3.c, 1.a, 4.a klassid Võru kandles talvefestivalil.
 • 49. nädalal toimuvad mitmed ümarlauad õpilaste õpitulemuste teemal

Eelteated: 

 • 16. detsembril kl 18.00 on Võru Kultuurimajas Kannel Võru Kreutzwaldi Kooli jõulukontsert
 • 18. detsembril kl 11.00 on 2.-4. klasside jõulupidu
 • 18. detsembril kl 16.00 on 1. klasside jõulupidu
 • 19. detsembril kl 15.00 on 5.-6. klasside jõulupidu
 • 19. detsember kl 17.00 on 7.-9. klasside jõulupidu