46. nädala infoleht

Toimumise aeg
avaktus02.09.2019

 

Kooli juhtkond tänab:

 • Ajaloo, võõrkeele, algõpetuse, kehalise kasvatuse aineühenduse liikmeid, kes osalesid aktiivselt Liikuma Kutsuva Kooli projektis “Õpetajate liikumisrõõm”
 • Karikavõitjaid 6.-9. klasside segavõrkpallis, juhendajat Mario Oha ja mängijaid Salme Adeele Hollas, Eilika Laanemets, Roosmarii Räim, Kirke Kokka, Randel Johannes Reeder, Vairo Eomois, Cenor Kõivoste, Rico Rästa
 • 9.klassi õpilasi Emma Goosi, Kaisa Kriisat, Erika Prihodkot, Triin Hordot, Simona Raagi, Sven Treierit. Õpilased olid Hispaaniast töövarjul olnud õpetajatele ingliskeelseteks giidideks kooli ja linna tutvustamisel
 • Õpetajaid, kes lubasid hispaanlastest töövarjudel külastada oma tunde

Teated:

 • 15. novembrist alates stiilikuu:
  • 15. november "Ajastud/vanemate noorusaeg"
  • 29. november "Sport"
  • 06. detsember "Maakad"
  • 13. detsember "Kuulsused"
 • Palume huvikoolidel, trennidel jms, plakatite ülespanemist kooskõlastada kooli infojuhiga. Me ei soovi, et võõrad iseseisvalt plakateid koolimaja stendidele, seintele paneks.

Konkursid:

 • Keskkonnateemaline jutuvõistlus 7.-12. klassidele. Täpsem info siin!
 • Kodanikuhariduse programm Minu Riik koostöös Riigimetsa Majandamise Keskusega kuulutasid kodanikupäevaks 2019. välja XVIII esseekonkursi üldhariduskoolide 9.-12. klassi õpilastele teemal  “Metsa roll minu elus“. Tähtaeg 15.11.2019. Täpsem info siin!
 • Juba 19. korda ootab Eesti Teadusagentuur õpilasi osalema õpilaste teadustööde riiklikul konkursil.  Tööde esitamise tähtaeg on 20. veebruar 2020. Täpsem info siin!
 • Võistlus - Mini Negavatt. Mini Negavatt kutsub kõiki I-VI klassi õpilasi osalema videokonkursil, et leida lahendusi tekstiilijäätmete probleemile. Auhinnaks reisiraha (700, 500 ja 300 eurot) kogu klassile mõne Eesti muuseumi, looduskeskuse, ettevõtte, elamuspargi külastamiseks või matka läbiviimiseks. Tähtaeg 17. november 2019. Täpsem info siin!

Sündmused:

 • 11. novembril on 4.a Võrumaa lasteraamatukogus
 • 11. november on 4.b muuseumitunnis
 • 12. november on 4.d Võrumaa lasteraamatukogus
 • 12. novembril on 6.v, 6.b, 8.c, 9.a, 9.c, 9.d, 9.v vaatamas etendust “Katki”
 • 13. november toimub meie koolis saksa keele üritus Autobahn, mis mõeldud 5. klassidele
 • 13. novembril osalevad 9.a ja 9.v klassi õpilased õppemängul "Kuidas käitud Sina?" Tartu Vangla töötajatega
 • 14. novembril toimuvad Võru Spordihallis poiste ja tüdrukute meistrivõistlused rahvastepallis
 • 15. november on Võru Kreutzwaldi Koolis ingliskeelsete näidendite festival 
 • 15. november on 1.a muuseumitunnis
 • 15. novembril osaleb 3.d kalateemalises õppeprogrammis

Eelteated: 

 • 20. novembril toimub 7-ndatele klassidele aulas Efektiivse õppimise töötuba. Läbiviija Kadri Raag, TÜ Psühhobuss
  • kl 11.55-12.55 - 7.a ja 7.c
  • kl 13.00-14.00 - 7.b ja 7.d
 • Reedel, 22. novembril on koolis ainetepäev. Ainetepäeval tegeldakse põhjalikumalt ühe aine või ainevaldkonnaga. Ei toimu tunniplaanijärgset õppetööd.
  • 1.a, 1.b õppekäik Võro Instituuti
  • 1.c, 1.d õppekäik Dr. Fr. R. Kreutzwaldi Memoriaalmuuseumi
  • 2. klassid muusika
  • 3. klassid liikluspäev teemal "Ole nähtav"
  • 4. klassid õppekäik Tartu Tähetorni
  • 5. klassid võõrkeel
  • 6. klassid eesti keel
  • 7. klassid ajalugu
  • 8. klassid loovtöö alused
  • 9.klassid matemaatika
 • 10. detsembril toimub õppenõukogu

Info õpetajatele:

 • 21. novembril toimub taas meie koolis Progetiigri üritus. Täpsemalt saab lugeda ja päevakavaga tutvuda  veebilehel 
 • Väga paljud lapsed söövad koolimaja peal. Tihti on koridorid saiapuru, krõpsupuru jne täis. Palun märkame ja suuname õpilasi sööklasse sööma
 • Probleemiks on laserid, mida tihti suunatakse kaasõpilastele silma. Vastavalt VKrK kodukorra punktile 3.9. on koolitöötajal õigus võtta ese hoiule, kui eset  võidakse kasutada viisil, mis võib ohustada isikut ennast või teist isikut. Kooli hoiule antud eset hoiab direktor. Õpilasele, kellelt ese hoiule võetakse, väljastab kantselei hoiule võtmise protokolli koopia, direktor teavitab omanikku või seaduslikku esindajat hoiulevõtmisest. Hoiulevõetud ese tagastatakse õpilasele või seaduslikule esindajale pärast nende pöördumist kooli poole.