41. nädala infoleht

Toimumise aeg
avaktus02.09.2019

2019.09.30 Infoleht

 

Kooli juhtkond tänab: 

 • Orienteerumine - juhtkond tänab 2.oktoobril 2019.a  Veemäel toimunud Võrumaa koolinoorte orienteerumise meistrivõistlustel häid tulemusi saavutanud õpilasi ja õpilaste treenerit Sarmite Silda ja õpetaja Merje Meemanni õpilaste juhendamise ja toetamise eest.:
  • TD I koht Eva Piirisild
  • TC I koht Marta Joonas
  • TA I koht Roosmarii Räim
  • PD II koht Karl-Markus Janno
  • PC I koht Gregor Narusk
  • PB II koht Olev Piirisild
  • PB III koht Kaspar Mill
  • TC paar III koht Stella Kivi, Meribel Põldsaar

    
 • Murdmajooks -  juhtkond avaldab kiitust Võrumaa koolinoorte murdmaajooksu meistrivõistlustel häid tulemusi saavutanud õpilasi ja õpilaste juhendajat Mario Ohat.
  • TD500m II koht Felicia Viitkin 
  • PD500m II koht Robert Luik 
  • PD500m III koht Krismar Koor 
  • PC500m I koht Edvin Erik 
  • TB500m III koht Miia Tillmann 
  • TA500m III koht Meribel Meitern 
  • TA2000m I koht Meribel Meitern
  • TC1000m II koht Anna-Maria Säre 
  • PC1000m III koht Toni Andree Saarepuu 
  • PB1000m I koht Kert Sander Eerik 
  • PB1000m II koht Tambet Johanson 
  • PB2000m I koht Lars Piirmann 
  • PB2000m II koht Markus Mäeuibo 

 

 • KIK õppereisid - juhtkond tänab “Keskkonnaprogrammid Võru Kreutzwaldi Kooli õpilastele 2019/2020 õppeaastal” projekti juhtimise eest õpetaja Kadri Paulust. Projekti eesmärk oli kujundada õpilastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Eesmärgiks oli kogu kooli õpilased viia üks kord 2019/2020 õppeaasta vältel keskkonnahariduslikule õppekäigule.

 

Teated:

 • Lastevanemate üldkoosolekud
  • 8. oktoober kell 17.30 kooli aulas (1.-4. klasside lapsevanemad) 
  • 9. oktoober kell 17.30 kooli aulas (5.-9. klasside lapsevanemad)
  • orienteeruv lõpp mõlemal päeval kell 19, peale mida järgnevad klassikoosolekud

Päevakava:

  • Päevakava kinnitamine, protokollija valimine
  • Hoolekogu aruanne
  • Õpilast toetav hindamine (1.-4.klassid)
  • Sotsiaalmeedia ja selle mõjud (5.-9.klassid)
  • Sotsiaalpedagoogid räägivad kiusamisvabast koolist
  • Koolikorralduslikud muudatused
   • söömise korralduse muudatused
   • vahetundide temaatika
   • kooli ja vanema vastutus lapse ees väljaspool kooli territooriumi
   • kooli sisekorra muudatuste tutvustus 

 

Konkursid:

 • 11.oktoober Kandles noortepäev „Idee Starter - millise ideega alustada enda minifirma?“ Täpsem info siin!
 • 9. novembril Etluskonkurss "Tahan sulle öelda...", ülevabariigilisele etluskonkursile on oodatud põhikooli- ja gümnaasiumiõpilased. 

Konkursile saab registreeruda hiljemalt 4. novembril siin

 • Maanteeameti ennetustöö osakond kutsub 3.–12. klassi õpilasi osalema loomingukonkursil „Ma️Elu!?”. Konkursi keskseks teemaks on kõrvalised tegevused liikluses. Konkursile oodatakse noori osalema nii sõpruskonnaga koolist, klassist, kodukohast, noortekeskusest kui trennist. Töid ootame hiljemalt 27. oktoobril 2019. Kõikide osalejate vahel loosime vanuseastmeti välja erinevaid auhindu. Täpsem info siin!

 

Sündmused:

 • 7. oktoobril on 1.a kl raamatukogutunnis "Onu Etsi jututeatris", 1.b klass on muuseumitunnis, 5. a,b,c õpilased on saksa keele üritusel “Stationen” (noortekeskuses)
 • 8. oktoobril toimub projekt “Peakokad koolis”
 • 8. oktoobril on 1. klassid, 2. d ja 3. klassid kultuurimajas Kannel teatrietendust vaatamas
 • 8. oktoobril on 1.-4. klasside lastevanemate üldkoosolek
 • 9. oktoobril on lasteraamatukogus 4. klasside ettelugemisvõistlus
 • 9. oktoobril on Märt Treieri loeng 9. klassidele “Georgi ja Kaspari lugu”
 • 9. oktoobril on 5.-9. klasside lastevanemate üldkoosolek
 • 9. oktoobril CodeWeek: Päikesekiir Punamütsikesest. CodeWeek üritus koolieelikutele.
 • 10. oktoobril toimub JA viktoriin - osalevad 8.a õpilased
 • 11. oktoobril osalevad 8. klassid alagtuses Minu Lugu - Kersti Virro
 • 11. oktoobril on kultuurimajas Kannel noortepäev - “Idee Starter- millise ideega alustada enda minifirma?”

   

Eelteated:

 • 15. oktoobril toimub hoolekogu koosolek