Tunniplaan

Tunniplaani nägemiseks klikka klikka vastava klassi nupul


  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 142

Kehaline 109 v Mate 142 Muusika 240
T   Eesti k. 142 Eesti k 142 Loodusõp 142 Tööõpetus 142
K   Eesti k. 142 Muusika 240 Mate. 142 Kunst 142
N   Eesti k. 142 Mate 142 Tööõpetus 142 Tants 109 v
R  

Eesti k. 142

Eesti k. 142 Loodusõp 142 Kunst 142

Uuendatud 26.10.2020 

Distantsõppe tunniplaan

 

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. 143

Tants 207 Muusika 242 Mate 143
T

 

Eesti k. 143 Loodusõp 143 Kunst. 143 Tööõpetus 143
K   Eesti k. 143 Eesti k. 143 Mate 143 Kunst 143
N

 

Eesti k. 143 Eesti k. 143 Loodusõp 143 Tööõpetus 143
R  

Eesti k. 143

 Mate 143 Muusika 242 Kehaline 109 v

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k.149

Mate 149 Muusika 240 Tööõpetus 149
T

 

Eesti k. 149 Mate 149 Kunst149 Kunst 149
K   Eesti k. 149 Eesti k. 149 Loodusõp 149 Tööõpetus 149
N

Kiva

Eesti. k 149 Tants  Mate 149 Eesti k. 149
R  

Muusika 240

Eesti k. 149 Kehaline 109 v Loodusõp 149

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5
E  

Eesti k. B6 

Mate B6 Kehaline 109v Kunst B6
T

 

Tants 109 v Eesti k. B6 Eesti k. B6 Loodusõp B6 
K   Muusika 242  Eesti k. B6 Mate B6 Tööõpetus B6
N

 

Eesti k. B6  Eesti k. B6 Tööõpetus B6 Muusika 242
R  

Eesti k. B6

Mate B6  LoodusB6 Kunst B6

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5
E Mate B8

Eesti k. B8

Mate. B8 Tants 207 a  
T

Muusika 242

Eesti k. B8 Eesti k. B8 Mate B8 Kehaline 109 v
K Eesti k. B8 Kehaline 109 v Mate B8 Kunst B8 Kunst B8
N

Eesti k. B8

Mate B8 Loodusõp B8 Inimeseõp B8  
R Eesti k. B8

Muusika 242

Mate B8 Loodusõp B8 Tööõpetus B8

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B19

Eesti k. B19

Mate B19 Kehaline   
T

Mate B19

Eesti k. B19 Muusika 242 Loodusõp B19 Kunst B19
K Muusika 242 Eesti k. B19 Tants 109 v Mate B19 Tööõpetus B19
N

Kehaline

Eesti k. B19 Mate B19 Loodusõp B19 Kunst B19
R Eesti k. B19

Eesti k B19

Mate B19 Inimeseõp B19  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B27

Kunst 148

Mate B27 Loodusõp B27 Kehaline
T

Eesti k. B27

Muusika 240 Tants 109 Eesti k. B27 Mate. B27
K Eesti k. B27 Mate B27 Loodusõp B27 Muusika 240  
N

Kunst 148

Kehaline Eesti k. B27 Mate B27 Inimeseõp B27
R Eesti k. B27

Eesti k. B27

Mate B27 Tööõpetus B27  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5
E Eesti k. B17 

Eesti k. B17

Muusika 242 Mate B17  Tööõpetus B17
T

Eesti k.B17

Mate B17 Inimeseõp B17 Kehaline  
K Eesti k. B17 Eesti k. B17 Mate B17 Muusika 242 Kunst B17
N

Eesti k. B17

Tants 109 v Mate B17 Loodusõp B17 Kunst B17
R Kehaline 109 v

Eesti k. B17

Mate B17 Loodus B17  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 146

Mate 146

Muusika 240 Inimeseõp 146 Tööõpetus 146  
T

Eesti k. 146

Mate 146 Kehaline Kunst 146 Inglise k. 318
Inglise k. 410
 
K Eesti k. 146

Inglise k. 318
Inglise k. 410

Mate. 146 Kehaline Tööõpetus 146  
N

Eesti k. 146

Eesti k. 146 Mate 146 Tants 109 Inglise k. 318
Inglise k. 410
 
R Eesti k. 146

Mate 146

Inglise k. 318
Inglise k. 410
Muusika 240 Loodusõp 146  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5
E

Muusika 240

Eesti k. 145 Eesti k. 145 Mate 145 Kunst 145
T Eesti k. 145 Mate 145 Inglise k. 419
Inglise k. 145
Inimeseõp 145

Tants 109 v

K

Kehaline

Eesti k. 145 Inglise k. 419
Inglise k. 145
Mate. 145 Tööõpetus. 145
N Inglise k. 419
Inglise k. 145
Eesti k. 145

Mate. 145

 Kehaline Tööõpetus 145
R Eesti k. 145 Mate 145 Loodusõp 145 Inglise k. 419
Inglise k. 145
Muusika 240

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 402
Inglise k. 145

Eesti k. 144

Eesti k. 144 Mate 144 Kehaline  
T Eesti k. 144 Mate 144 Muusika 240 Kunst 144 Inglise k. 402
Inglise k. 145
 
K Inglise k. 402
Inglise k. 145
Eesti k. 144 Mate 144 Loodusõp 144 Tants 109 v  
N

Muusika 240

Eesti k. 144 Mate 144 Tööõpetus 144 Kehaline  
R Eesti k. 144 Mate 144 Inimeseõp 144 Tööõpetus 144

Inglise k. 402
Inglise k. 145

 

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 153

Muusika 240

Mate 153 Inglise k 153 Loodusõp 153  
T Eesti k. 153 Inglise k. 153 Kehaline Mate 153 Kunst 153  
K Eesti k. 153 Mate 153 Inimeseõp 153 Tants 109 v Tööõpetus 153  
N

Eesti k 153

 Eesti k 153 Kehaline Mate 153 Inglise k. 153  
R Muusika 240 Inglise k. 153 Mate 153 Eesti k. 153

Tööõpetus 153

 

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

 

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 022             

Muusika 240

            
Mate 022 Inglise k 022 Inglise k. 022  
T Inglise k. 022 Eesti k. 022 Kehaline Mate 022 Kunst 022  
K Eesti k. 022 Eesti k. 022 Mate 022 Tants Tööõpetus 022  
N             

Eesti k 022

            
 Mate 022 Kehaline Inglise k. 022 Loodusõp 022  
R Muusika 240 Eesti k. 022 Mate 022 Inglise k. 022             

Tööõpetus 022

            
 

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. B29             

Muusika 240

            
Mate B29 Loodusõp B29 Eesti k. B29  
T Eesti k. B29 Eesti k. B29 Kehaline Mate B29 Kunst B29  
K Eesti k. B29 Mate B29 Inimeseõp B29 Tants Tööõpetus 153  
N             

Inglise k. B29

            
 Inglise k. B29 Kehaline Eesti k. B29 Mate B29  
R Muusika 240 Mate B29 Inglise k. B29 Eesti k. B29             

Tööõpetus B29

            
 

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5   6
E Eesti k. 148

Inglise k. B27
Inglise k. B22 

Mate 148 Loodusõp 148 Tööõpetus 148 Tööõpetus 148
T Eesti k. 148 Mate 148

Inglise k. B27
Inglise k. B22

Muusika 240 Kehaline  
K Kehaline  Eesti k. 143 Mate 148 Inglise k. B27
Inglise k. B22 
Muusika 240    
N

Inglise k. B27
Inglise k. B22 

Eesti k. 148 Mate 143 Kehaline Tööõpetus 143 Tööõpetus 148  
R Eesti k. 148 Eesti k. 148 Mate 148

Loodusõp 148

Kunst 148  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Kehaline Inglise k. 402/409/024 Eesti k. B9/024 Mate B9/024 Kunst B9  
T Eesti k. B9/024

Eesti k. B9/024

Inglise k. 402/409/024 Mate B9/024

Muusika 240

 
K Muusika 240 Mate B9/024 Eesti k. B9/024 Kehaline Inglise k. 402/409/024  
N Eesti k. B9/024 Mate B9/024 Inglise k. 402/409/024 Loodusõp B9/024 Tööõpetus B9 Tööõpetus B9
R Eesti k. B9/024 Mate B9/024 Kehaline Loodusõp B9/024 Tööõpetus B9
Inglise k. 
Tööõpetus B9

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Kehaline Muusika 242 Inglise k. 402/419 Tööõpetus B8/147 Tööõpetus B8/147  
T Eesti k. B18 Mate B18 Mate B18 Inglise k. 402/419 Loodusõp B18 Kehaline
K Eesti k. B18 Kehaline Mate B18 Eesti k. B18 Kunst B18  
N Muusika 242 Eesti k. B18 Mate B18 Inglise k. 402/419 Loodusõp B18  
R Inglise k.  402/419 Eesti k. B18 Eesti k. B18 Mate B18    

Uuendused 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 147 Eesti k. 147  Mate 147 Kehaline  
T Eesti k. 147 Inglise k. 419/B27 Mate 147 Tööõpetus 147/148 Tööõpetus 147/148
K Eesti k. 147  Eesti k. 147 Mate 147 Loodusõp 147 Inglise k. 419/B27  
N

Kehaline

Inglise k. 419/B27 Eesti k. 147 Mate 147 Kunst 147 Muusika 242
R Muusika 242 Kehaline Mate147

Loodusõp 147

Inglise k. 419/B27

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Eesti k. 406 Kirjandus 406 Kunst 306 Kehaline Mate B19/144/312 Inglise k. B22
Informaatika B25
T Inglise k. B22/402 Muusika 242 Mate B19/144/312 Kirjandus 406

Eesti k. 406

 
K Mate B19/144/312 Ajalugu 407 Loodusõp 234 Kehaline Eesti k. 413

Inglise k. 402
Informaatika B25

N Mate B19/144/312 Inglise k. B22/402 Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Kehaline
Loodusõp 234
R Eesti k. 406 Inglise k. B22/402 Inimeseõp 409 Ajalugu 407
 
Mate B19/144/312  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E

Inglise k. 411/410

Kunst 306 Eesti k. 414 Mate 311 Kehaline Muusika 242
T Kehaline Inglise k. 411/410 Loodusõp 237 Mate 311 Eesti k. 414 Kirjandus 414
K Inform B25
Inglise k. 410
Inform B25
Inglise k. 410
Mate 311 Eesti k. 414 Kirjandus 414  
N Mate 311 Kehaline Inglise k. 411/410 Ajalugu 407 Eesti k. 414

 

R Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia 
Käsitöö ja kodundus
Loodusõp 237 Inimeseõp 409 Mate 311 Inglise k. 411/410

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. B22/318 Eesti k. 415 Käsitöö
Tehnoloogia 
Käsitöö
Tehnoloogia
Mate B19/144/312 Inimeseõp 406
T Eesti k. 415 Inglise k. B22/318 Mate B19/144/312 Ajalugu 407 Kehaline  
K Mate 308/307/B19 Eesti k. 415 Kirjandus 415 Kunst 306 Loodusõp 237 Inglise k. B22/318
N Mate B19/144/312 Muusika 240 Kehaline Loodusõp 237 Informaatika B25  
R Kehaline Ajalugu 407 Eesti k. 415 Inglise k. B22/318 Mate B19/144/312 Kirjandus 415

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E

Eesti k. 414

Loodusõp 234 Inimeseõp 406 Inglise k B22
Informaatika B25
Mate B19/144/312  
T Eesti k. 414 Inglise k. B402
Informaatika B25
Mate B19/144/312 Kirjandus 414 Ajalugu 408 Kehaline
K Mate B19/144/312 Inglise k. B22/402 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Kunst 306 Kirjandus 414
N Mate B19/144/312 Kehaline Eesti k. 414 Loodusõp 234 Muusika 240

Inglise k. B22/402

R Eesti k. 414 Ajalugu 408 Inglise k. B22/402 Kehaline Mate B19/144/312  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6
E Inglise k. 149 Kirjandus 230 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Mate 230   
T Inglise k 149
Tehnoloogia 149
Eesti k. 230 Loodusõp 408 Mate 230 Kehaline  
K Inglise k. 149 Mate 230 Eesti k. 230 Kunst 306 Kirjandus 230 Ajalugu 230
N Informaatika B25 Muusika 240 Kehaline Mate 230 Eesti k. 230 Inimeseõp 230
R Kehaline Inglise k. 149
Tehnoloogia
Mate 230 Eesti k. 230 Ajalugu 230 Loodusõp 408

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Mate 311/308/307

Vene k. 310
Saksa k. 313
Eesti k. 412 Loodusõp 234  
T Loodusõp 234 Kehaline 413

Mate 311/308/307

Kirjandus 412 Kunst 306 Inglise k. 409/402  
K Eesti k. 412 Loodusõp 234 Inglise k. 409/402 Vene k. 310
Saksa k. 313
Mate 311/308/307 Kehaline  
N Ühiskonnaõp 406 Ajalugu 406 Mate 311/308/307 Eesti k. 412  Inglise k. 409/402 Inimeseõp 146  
R Eesti k. 412 Mate 311/308/307 Vene k. 310
Saksa k. 313
Kirjandus 412 Muusika 242 Ajalugu 406  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Muusika 242
 
Inglise k. 411/410 Loodusõp 234 Vene k. 314
Saksa k. 313
Mate 308 Eesti k. 414  
T Ajalugu 407 Kehaline Inglise k. 411/410 Mate 308 Loodusõp 234

Tehnoloogia/käsitöö
 

Tehnoloogia/käsitöö
K Mate 308 Eesti k. 414 Kirjandus 414 Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 411/410

Loodusõp 234

 
N Mate 308 Eesti k. 414 Kehaline Inimeseõp 406 Kunst 306 Inglise k. 411/410  
R Inglise k. 411/410 Ühiskonnaõp 406 Vene k. 314
Saksa k. 313
Kirjandus. 414 Mate 308 Ajalugu 407  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Loodusõp 234 Kehaline Mate 311/308/307/239 Vene k. 419
Saksa k. 313
Inglise k. 318/313/411
 
Muusika 240  
T Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Mate 311/308/307/239 Eesti k. 415/B18 Inimeseõp 146 Kirjandus 415/B18  
K Ühiskonnaõp 406 Kunst 306 Kehaline Vene k. 419
Saksa k. 313
Mate 311/308/307/239 Eesti k. 415/B18  
N

Eesti k. 415/B18

Inglise k. 318/313/411 Mate 311/308/307/239 Kirjandus 415/B18 Loodusõp 234 Ajalugu 408  
R Eesti k. 415/B18 Mate 311/308/307/239 Vene k. 419
Saksa k. 313
Ajalugu 408 Inglise k. 318/313/411 Loodusõp 234  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 318/419 Eesti k. 413 Mate 308/312 Kirjandus 413 Kunst 306 Kehaline
T
Inglise k. 318/419
 
Geograafia 237 Loodusõp 234 Kehaline Eesti k. 413 Mate 308/312 Ajalugu 408
K Vene k. 314
Saksa k. 313
Kirjandus 413 Mate 308/312

Eesti k. 413

Bioloogia 235 Vene k. 314  
N Inimeseõp 204 Ajalugu 408 Inglise k. 318/419 Mate 308/312 Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaõp
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 314
 
R Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 318/419 Muusika 240 Mate 308/312 Loodusõp 234    

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Kunst 306 Vene k. 310
Saksa k. 313

Kehaline

Inglise k. 410/411 Mate 311 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
T Kirjandus 413 Eesti k. 413 Vene k. 310
Saksa k. 313
Inglise k. 410/411 Inimeseõp 204 Loodusõp 234  
K Mate 311 Bioloogia 235 Geograafia 237 Ajalugu 408 Vene k. 310
Saksa k. 313
Inglise k. 410/411  
N Inglise k. 410/411 Eesti k. 413 Loodusõp 234 Mate 311 Kehaline Muusika 240  
R Eesti k. 413  Kirjandus 413 Mate 311 Inglise k. 410/411 Ajalugu 408    

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

 

 

  1 2 3 4 5 6 7
E Ajalugu 408 Eesti k. 412 Kehaline  Mate 308/312/307 Kunst 306 Inglise k. 318/409  
T Geograafia 237 Bioloogia 235 Kirjandus 412 Inglise k. 318/409 Vene k. 314/310 Mate 308/312/307  
K Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Mate 311/308/307/312 Inglise k. 318/409 Eesti k. 412

Kehaline

 
N Inglise k. 318/409 Loodusõp 204 Vene k. 314/310

Mate 311/308/307/312

Ajalugu 408 Kirjandus 412  
R Loodusõp 204 Vene k. 314/310

Inimeseõp 204

Mate 311/308/307/312 Eesti k. 412 Muusika 240  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 239 Loodus 239

Ajalugu 407

Inglise k. 149 Mate 239    
T Bioloogia 239 Mate 239 Eesti k. 230 Muusika 242 Kirjandus 230 Vene k. 239  
K Kehaline Inimeseõp 239 Mate 239 Eesti k. 230 Geograafia 234 Inglise k. 149  
N Ajalugu 407 Kirjandus 230 Inglise k. 149 Loodusõp 239 Mate 239 Kehaline Kunst 306
R Inglise k. 149 Eesti k.  Mate 239 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 239  

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Vene k. 314 Eesti k. 408

Mate 309

Loodusõp 234 Kirjandus 415 Inglise k. 302  
T Mate 309 Loodusõp 234 Kunst 306 Mate 309 Inglise k 302 Inimeseõp 144  
K Vene k. 314 Eesti k. 408 Ajalugu 408 Bioloogia 235 Mate 309    
N Eesti k.408 Inglise k. 302 Kirjandus 415 Geograafia 409 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
 
R Vene k 314 Mate 309 Ajalugu 408 Inglise k. 302      

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7 8
E

Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 419

Inglise k. 318
Inglise k. 419
Eesti k. 309
Ajalugu 408 Mate 309 Kirjandus 309 Kunst 306 Kehaline  
T Tehnoloogia
Inglise k. 318/419
Mate 309 Inimeseõp 309 Kehaline Eesti k. 309 Geograafia 408

 

 
K Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 419
Mate 309 Eesti k. 309 Loodusõp 309 Ajalugu 408 Bioloogia 309    
N Kirjandus 309 Loodusõp 309 Inglise k. 318
Inglise k. 419
Eesti k. 309
Mate 309

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

   
R Vene k. 314
Saksa k. 313
Inglise k. 419
Tehnoloogia
Inglise k. 318
Inglise k. 419

Muusika 240

Eesti k. 309 Mate 309      

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Mate 311/307/308/312 Geograafia 237 Bioloogia 235 Eesti k. 414 Inglise k. B22/419 Saksa k. 313
Vene k. 314
Inimeseõp 204
T Vene k. 314 Eesti k. 414 Kirjandus 414 Muusika 242 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/419 Saksa k. 313
K Kehaline Mate 311/307/308/312 Füüsika 219 Keemia 234 Ajalugu 407 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
N Saksa k. 313 Mate 311/307/308/312 Ajalugu 407 Kirjandus 414 Inglise k. B22/419 Kehaline Kunst 306
R Füüsika 219
Keemia 234
Füüsika 219
Keemia 204
Eesti k. 414 Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Vene k. 314  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Kirjandus 412 Eesti k. 413 Mate 312 Ajalugu 407 Vene k. 314/310
Saksa k. 409
Inglise k. 411/410 Geograafia 237
T Mate 312 Vene k. 314/310
Saksa k. 409
Kirjandus 413 Tehnoloogia 129
Käsitöö B28
Tehnoloogia 129
Käsitöö B28
Inglise k. 411/410 Kunst 306
K

Bioloogia 235

Vene k. 314/310
Saksa k. 409

Eesti k. 413 Inglise k. 411/410 Füüsika 219 Mate 312 Kehaline
N Füüsika 219
Keemia 234
Füüsika 219
Keemia 234
Inimeseõp 204 Muusika 242 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
 
R Mate 312 Inglise k. 411/410 Ajalugu 407 Keemia 234 Kehaline

 

 

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Bioloogia 235 Keemia 204 Inglise k. 409/318 Ajalugu 407 Vene k. 310
Saksa k. 313
   
T Kirjandus 412

Eesti k. 412
Mate 312

Kehaline Füüsika 219 Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Kunst 306

Vene k. 310/314
Saksa k. 313

 
K Inglise k. 409/318 Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Inimeseõp 204 Geograafia 237

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus

Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Ajalugu 407  
N

Vene k. 310/314
Saksa k. 313

Mate 311/307/308/312/
Eesti k. 412
Eesti k. 412
Mate 312
Kehaline Kirjandus 412
Mate 312

Inglise k. 409/318

Kirjandus 412  
R Bioloogia 235
Geograafia 237
Geograafia 237
Bioloogia 235

Eesti k. 412
Mate 312

Füüsika 219
Keemia 204
Füüsika 219
Keemia 204
Muusika 242 Vene k. 314  

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7  
E

Mate 311/307/308/312

Ajalugu 407 Vene k. 310/314 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237 
Kehaline    
T Inimeseõp 204 Eesti k. 415 Kirjandus 415 Inglise k. B22/313 Mate 311/307/308/312 Füüsika 219    
K

Eesti k. 415

Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313 Füüsika 219
Keemia 204 
Kirjandus 415 Füüsika 219
Keemia 204 
Tehnoloogia
Käsitöö ja kodundus
Tehnoloogiaia
Käsitöö ja kodundus
N Geograafia 237 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313 Muusika 240 Vene k. 310/314 Kunst 306    
R Ajalugu 407 Keemia 204 Bioloogia 235 Vene k. 310/314 Eesti k. 415 Kehaline    

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7
E Eesti k. 024 Loodus 239 Ajalugu 407 Inglise k. 149 Mate 239
 
Inimeseõp 239 Tehnoloogiaõp B8
T Bioloogia 239 Mate 239 Eesti k. 230 Muusika 242 Kirjandus 230    
K Kehaline Inimeseõp 239 Mate 239 Eesti k. 230 Geograafia 234 Inglise k. 149 Tehnoloogiaõp B8
N

Ajalugu 407

Kirjandus 230 Inglise k. 149 Loodusõp 239 Mate 239 Kehaline Kunst 306
R Inglise k. 239 Eesti k.  Mate 239 Tehnoloogiaõp  tehnolppgiaõp    

Uuendatud 26.10.2020

  1 2 3 4 5 6 7
E Bioloogia 235 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313/409

Keemia 204

Eesti k 414 Kehaline

Vene k. 314/310
Saksa k. 313

T Saksa k. 313 Mate 307/311/308

Ajalugu 407

Geograafia 237 Inglise k. B22/313/409    
K Füüsika 219
Keemia 204
Füüsika 219
Keemia 204
Kehaline Mate 307/311/308 Ühiskonnaõp 406 Kunst 306 Vene k. 314
Vene k. 310
N Kirjandus 414 Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
Inglise k. B22/313/409

Mate 307/311/308 

Vene k. 314
Vene k. 310
Saksa k. 313
 
R Mate 307/311/308 Eesti k. 414 Muusika 242 Ühiskonnaõp 406 Ajalugu 407 Kirjandus 414 Füüsika 219

Uuendatud 26.10.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7 8
E Vene k. 310 Kehaline Inglise k. 318/410 Eesti k. 415 Mate 307 Bioloogia 235 Saksa k. 313  
T Saksa k. 313
Vene k. 310
Füüsika 219
Keemia 204
Füüsika 219
Keemia 204

Mate 307

Ajalugu 407

Bioloogia 235
Geograafia 237
Bioloogia 235
Geograafia 237
Kunst 306
K Mate 307 Ühiskonnaõp 406 Inglise k. 318/410 Kirjandus 415 Kehaline Ajalugu 407 Füüsika 219  
N Mate 307 Eesti k. 415

Muusika 242

Inglise k. 318/410 Keemia 204 Saksa k. 313    
R Vene k. 310 Kirjandus 415 Mate 307 Geograafia 237
 
Ühiskonnaõp 406      

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan

  1 2 3 4 5 6 7  
E Ajalugu 407 Mate 311/307/308/312 Inglise k. B22/313/409 Kirjandus 412 Keemia 204  Geograafia 237

Vene k. 314/310
Saksa k. 
Tehnoloogia B8

 
T Saksa k. 313 Mate 311/307/308/312 Bioloogia 235 Kehaline Inglise k. B22/313/409 Keemia    
K Kunst 306 Muusika 240 Ühiskonnaõp 406

Mate 311/307/308/312

Kehaline Kirjandus 412 Vene k. 314/310
Saksa k. 
Tehnoloogia B8
 
N Eesti k. 412 Ajalugu 407 Füüsika 219 Inglise k. B22/313/409 Mate 307/311/308 Vene k. 314/310
Saksa k. 313 
   
R Mate 311/308/307 Eesti k. 412 Ühiskonnaõp 406 Bioloogia 235 Geograafia 237 Füüsika 219    

01.09.2020

Distantsõppe tunniplaan