Võru Kreutzwaldi Kool liitub Kiva programmiga

Kiva programm

PISA 2015. aasta õpilaste rahulolu-uuringu kohaselt on Eestis kiusamise ohver iga viies 15-aastane õpilane. Muud rahvusvahelised, aga ka kodumaised uuringud on aastate jooksul näidanud sarnaseid tulemusi mistahes vanuseastmes, kusjuures mõnes koolis või kooliastmes võib kiusamise ohver olla lausa iga neljas laps. See tähendab 20-25% õpilastest ning on igal juhul suurem Euroopa Liidu keskmisest.

Haridusandmete visuaalse andmebaasi Haridussilm andmetel oli 2016/17. õppeaastal kiusamise puudumise protsent Eesti koolides keskmiselt 70,3%, Võru Kreutzwaldi Koolis 83,1%. Statistika järgi on meie koolis kiusamist võrreldes teiste koolidega vähem, see aga ei tähenda, et  me mõtleksime jääda loorberitele puhkama. Sellel õppeaastal otsustas kool liituda Kiva programmiga. Kiva on loodud Turu Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel. Tegemist  on teadus- ja tõenduspõhise kiusamisvastase programmiga, mis sisaldab nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi koolikiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite lahendamiseks. „Kiusamisvaba Kool: Kiva stardikoolitus koolide Kiva-meeskondadele“ koolituse on meil tänaseks läbinud viieliikmeline grupp: õppejuht, huvijuht, õpetaja ja kaks sotsiaalpedagoogi. Koolitatud viie inimese ülesandeks saab edaspidi olema kiusamisjuhtumite lahendamine vastavalt Kiva metoodikale ja õpetajate toetamine. Lisaks on programmi eesmärk ja meie kohustus anda kasulikke teadmisi ja tarkusi ka lastevanematele, kuidas ennetada kiusamist ning kuidas käituda, kui laps on kiusaja või siis kiusaja ohver. Programm rakendub koolis alates järgmisest õppeaastast. 

Kiusamine saab jätkuda ja kasvada vaid siis, kui kõrvaltvaatajad selle heaks kiidavad või teesklevad, et ei märka. Võru Kreutzwaldi Kooli personal märkab ning kutsub märkama ka õpilasi ja nende vanemaid.


Viimased uudised

Spordipäeva tulemused
18.09.2019
Klass Võistkonna nimi Võistkonna liikmed  lõppaeg punkte 4.a Rohelised koerad Mia-Lisete Erik, Merili Härma, Karola Talo, Kertu-… Loe edasi
Alates 23. septembrist muutuvad Võru Kreutzwaldi Kooli tundide ajad
17.09.2019
  Alates 23. septembrist muutuvad Võru Kreutzwaldi Kooli tundide ajad. Oleme pidanud juba muudetud tundide aegu korrigeerima seetõttu, et kolmanda… Loe edasi
Võru Kreutzwaldi Kooli õpetajad ja õpilased osalesid istutustalgutel
16.09.2019
Võrus kogunes laupäeval 14. septembril ligikaudu 400 inimest suurtele istutustalgutele. Kokku pandi Võru linna läbiva Koreli oja kallastele mulda 55… Loe edasi