Eesti kirjaniku nime kandvate koolide võrgustiku loomine ja koostöö käivitamine

Kirjanike kool

Eestis on üksteist Eesti kirjaniku nime kandvat kooli:

 • Anna Haava nimeline Pala Kool
 • August Kitzbergi nimeline Gümnaasium
 • C.R.Jakobsoni nimeline Torma Põhikool
 • Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool
 • Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool
 • Juuru Eduard Vilde Kool
 • Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium
 • Pärnu Koidula Gümnaasium
 • Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 • Viljandi Jakobsoni Kool
 • Võru Kreutzwaldi Kool

Kirjaniku nimi on koolile suur au ja vastutus. Igal koolil on oma väljakujunenud traditsioonid: tähistatakse kirjaniku sünnipäeva, loetakse ja kirjutatakse luulet, lavastatakse tema loomingut jne. Meie ettepanek on teha omavahel koostööd,  genereerida uusi, värskeid ideid, jagada kogemusi, kaasata oma ettevõtmistesse erinevate võimetega õpilasi, et mitmekesistada ja kaasajastada tänapäeva õppeprotsesse. Muutunud õpikäsitlus võimaldab loovalt ja tänapäevaselt tuua õpilastele lähemale Eesti kultuuriloo suurkujusid. See on hea võimalus lõimida erinevaid õppeaineid, erinevaid kooliastmeid ja erinevate võimete ja huvidega õpilasi. Näiteks spordis tublid oleks oodatud Kalevipoja mängudele (Võru Kreutzwaldi Kool) osalema, veebiviktoriinist saavad osa võtta teisedki. Koolidevaheline koostöö tagab laiema kultuurilise silmaringi ja traditsioonide kestvuse.

9. märtsil kohtusid Võru Kreutzwaldi Koolis Alatskivi, Palamuse, Tartu Petersoni, Kitzbergi, Juuru Vilde kooli esindajad. Oli võimalus tutvuda kooliga ja külastada Võrumaa kultuurikoda ning lauluisa muuseumi.

Arutelu käigus jõudsime üksmeelele, et eraldi ettevõtmist ainult võrgustiku pärast pole mõtet ellu kutsuda, küll aga laiendada olemasolevate  või plaanis olevate ürituste ringi nii, et hõlmata ka partnerkoole. Näiteks Võru Kreutzwaldi Koolil on kavas aasta lõpus veebiviktoriin, millest saavad ka teiste koolide õpilased osa võtta. Järgmise aasta mais toimuvatele Kalevipoja mängudele kutsutakse õpilaste meeskonnad võrgustiku koolidest.

Kõigil on keeruline leida aega, et tulla kokku ja arutada tegevusliine, seetõttu äratas huvi mõte kasutada e-Twinningu keskkonda.

Algamas on Eesti juubeliks valmistumine, sellega seoses rakendatakse ilmselt igas koolis õpilasi loovtöid tegema. Miks mitte igal koolil jääda oma kirjanikule truuks ja luua pilte või tekste teemal „Minu kirjaniku Eesti“.

Juuru Eduard Vilde Kool pakkus välja võimaluse kohtuda 3. aprillil kell 11.00 Juurus, kuhu on ehk võimalik tulla ka nendel koolidel, kes Võrru ei jõudnud. Ootame ideid ja huvi koostöö vastu.

3. aprillil kohtusid eesti kirjaniku nime kandvate koolide esindajad Juurus. Päev kujunes väga sisukaks, sest oma vaatenurga kirjanduse jõudmisest koolikeskkonda andis ka Tallinna kirjanduskeskuse töötaja Kairi Tilga.

Koostöö osas oli arutamisel uurimistööde konverentsi korraldamine. Idee oli keskenduda kultuuriloolistele teemadele ja vastavaid kevadeks valminud töid sügisel konverentsivormis tutvustada. Praegu polnud koolid selleks valmis.

Arutati ka mälumängu korraldamist. Sellest saaksid osa võtta nii põhikooli kui ka gümnaasiumi­õpilastest  moodustatud 3-liikmelised võistkonnad. Teemade ring on meie koolidele nime andnud kirjanikud, kellest peaks teadma elulugu ja ühte teost. Näiteks Kreutzwaldi „Reinuvader Rebane“. Viktoriin jääb hilissügisesse ja toimub August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis.

Septembris leppisime kokkusaamise Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi. Ootame endiselt liituma ka neid, kellel seni pole mahti olnud.

Päeva lõpetuseks käisime Mahtra muuseumis. Sealne mänguline õpilasprogramm suudab tutvustada  maaelust võõrdunud noortele talupojakultuuri.


Viimased uudised

Võru Kreutzwaldi Kooli sünnipäev
11.01.2019
Täna 11. jaanuaril pidasid Võru Kreutzwaldi Kooli töötajad ja õpilased kooli neljandat sünnipäeva.  Fotod: siin
Kuperjanovi JVP joonistusvõistluse tulemused
19.12.2018
Pataljoniülem ja ajateenijad on joonistuste hulgast valiku langetanud ja otsustati, et ei koostata pingerida vaid valiti välja huvitavamad tööd oma… Loe edasi
Kirjaniku juubelisünniaastapäeva tähistamine
18.12.2018
On kujunenud tavaks, et 14. detsembril tähistavad kirjaniku majamuuseum ja Võrun Kreutzwaldi Kool ühiselt kirjaniku sünniaastapäeva. Tänavu möödub… Loe edasi