Spordipäev

Toimumise aeg
spordipäev

1.-3. klasside maastikumäng Kubja suusabaasi juures

1. klassi võistkonna moodustab terve klass koos klassijuhatajaga.
2. ja 3. klasside võistkonna moodustab 4 õpilast (pluss miinus 1, kui õpilaste arv ei
jagu neljaga).

Õpilastel tuleb kaardi abiga läbida punktid, kus ootavad neid erinevad ülesanded.
Päev algab kell 10.00. Alustavad 2. seejärel 3. klassid ja 1. klassid. 2.-3. klasside
võistkonnad stardivad 2 minuti tagant. 1. klassid stardivad 10 minuti tagant. Täpsed
stardiajad selguvad pärast registreerimist.

STARDIAJAD

Start ja finiš 1.-3. klassidel Kubija suusabaasi juures. Kohal olla 10 minutit enne oma võistkonna
stardiaega.

Riietuda vastavalt ilmale.

4.-9. klasside orienteerumine Kubija suusabaasi juures

Võistkonnas 4 õpilast, poisid ja tüdrukud eraldi (pluss miinus 1, kui õpilaste arv ei jagu
neljaga).

Võistkonnad stardivad 2 minuti tagant, stardiprotokolli avalikustame esmaspäeval,
16.septembril kooli kodulehel.

STARDIAJAD

Start ja finiš 4.-9. klassidel Kubija suusabaasi juures. Päev algab 10.00. Kohal olla 10 minutit enne oma
võistkonna stardiaega.

Võistkonnal peab olema kaasas telefon pildistamiseks (aku laetud)
Riietuda vastavalt ilmale.