Kalevipoja mängud

Toimumise aeg
mängud

Kalevipoja mängud hakkavad kl 09.00 rongkäiguga koolimaja eest.

Kalevipoja mängude üldajakava:
9.00 kogunemine koolimaja juures, kooli staadionil. Klassid valmis rongkäiguks.
9.15 rongkäik staadionile. 
Kalevipoja mängude avamine


10.00 TEGEVUSED:
1. sportlikud tegevused staadionil, 45 minutit
2. töötoad koolis ja koolimaja ümbruses, 40 minutit (töötubade paus 20 minutit, et klassid jõuaks sööma). 
3. aktiivsed, lõbusad tegevused Kaitseliidu juhtimisel koolimaja ümbruses, 45 minutit


TEGEVUSTE AJALINE JAOTUS STAADIONIL JA KAITSELIIDU PUNKTIDES:
10.00 – 10.45 I tegevus + 15 min. paus puhkuseks ning liikumiseks uuele tegevuskohale.
11.00 – 11.45 II tegevus +15 min. paus puhkuseks ning liikumiseks uuele tegevuskohale.
12.00 - 12.45  III tegevus+ 15 min. paus puhkuseks ning liikumiseks uuele tegevuskohale. 


TEGEVUSTE AJALINE JAOTUS TÖÖTUBADES: 
10.00 – 10.40 I tegevus + 20 min. paus puhkuseks, liikumiseks uuele tegevuskohale ning söömiseks.
11.00 – 11.40 II tegevus + 20 min. paus puhkuseks, liikumiseks uuele tegevuskohale ning söömiseks.
12.00 – 12.40 III tegevus + 20 min. paus puhkuseks, liikumiseks uuele tegevuskohale ning söömiseks.
13. 00 Kalevipoja mängude lõpetamine spordikeskuse staadionil.


Tegevused toimuvad kolmes vanusegrupis:
a)      1.- 3. klass
b)      4.-6. klass
c)       7.-8. klass


Tegevuste järjekord:
1.- 3. klass: 1) sporditegevused staadionil
                      2) töötoad kooli juures
                      3) Kaitseliidu tegevused
4.- 6. klass: 1) töötoad kooli juures
                     2) Kaitseliidu tegevused
                     3) sporditegevused staadionil
7.- 8. klass:  1) Kaitseliidu tegevused
                      2) sporditegevused staadionil
                  3) töötoad kooli juures


Klassijuhatajad on koos oma klassiga, vajaduse korral aitavad töötubades ja muudest tegevustes juhendajaid vastavalt juhendajate juhtnööridele.

SÖÖMINE: Söömine toimub igal vanusegrupil peale töötubasid. 


RIIETUS: Riided peaksid olema valitud selle arvestusega, et võib saada mustaks ja märjaks. Jalanõud vanemad ja kulunumad, mida pole kahju määrida. Riiete peale kaasa võtta vihmakeep või mingi muu vettpidav jope vms., juhul, kui peaks olema vihmane.
Lausvihma korral toimuvad tegevused spordikeskuses ja koolimaja siseruumides.


JOOGIVESI: Palume lastel võtta kaasa oma joogipudel, mida veega täita saab.