Esimene advent

Toimumise aeg
I advent

1. advendi tähistamine, jõulukuu algus