Emakeele Seltsi keelepäev

Toimumise aeg
emakeelepäev

17. märtsil kell 10.00-12.00 toimub Emakeele Seltsi keelepäev Võru Kreutzwaldi Kooli aulas. Teema on eesti keele hääldus. Osalevad parimad emakeeletundjad.