6. kl. eesti keele tasemetöö

Toimumise aeg
Tase6b

6. kl. eesti keele tasemetöö (õpilastele, kes ei ole valimis).