43. nädala infoleht

Toimumise aeg
avaktus02.09.2019

Kooli juhtkond tänab: 

 • 4.b klassi õpilast Janelle-Marleen Taru, kes saavutas Võru maakonna ettelugemisvõistlusel 1. koha. Juhendaja Ene Moppel
 • Õpilasesindust helkurite kontrollimise aktsiooni läbiviimise eest.
 • Loodusainete õpetajaid loodusainete nädala korraldamise eest.

Teated:

 • 21.-27. oktoober on koolivaheaeg
 • Tunniplaani muudatused kooli kodulehel nähtavad 25. oktoobri õhtul

Eelteated:

 • 4.-15. november toimub inventuur. Kellel sülearvutid kodus kasutamiseks, neil tuleb need ette näidata
 • 30. oktoobril kl 11.55 on Sügiskontserdi peaproov
 • 31. oktoobril kl 18.00 on Sügiskontsert

Konkursid:

 • Rakvere teater kutsub maske valmistama - maske oodatakse 25. novembrini. Täpsem info siin!
   

Sündmused:

 • 21. oktoober on õpetajatele koolitus - Margus Pedaste - "Enesejuhtimine ja nüüdisaegne õpikäsitus"
 • 21. oktoobril toimub pikapäevarühma õpetajatele ja algklasside õpetajatele peale Margus Pedaste koolitust koosolek pikapäeva korraldamise teemal
 • 22. oktoobrile planeeritud maakondlik metoodikapäev jääb ära 
 • 26. oktoobril toimub õpioskuste võistluse lõppvoor Viljandis, meie kool on esindatud 6.b kl võistkonnaga

Info õpetajale:

 • 12. novembrile planeerime aineühenduste juhtide koosoleku. Palun ette valmistada selleks ajaks esmane nägemus kalendriaasta ulatuses oma aineühenduse sündmustest ning eelarvest.
 • Õpilastel ei ole lubatud koolimajas kõva põrkepalliga mängida.

Info õpetajale:

 • 12. novembrile planeerime aineühenduste juhtide koosoleku. Palun ette valmistada selleks ajaks esmane nägemus kalendriaasta ulatuses oma aineühenduse sündmustest ning eelarvest.
 • Õpilastel ei ole lubatud koolimajas kõva põrkepalliga mängida.