40. nädala infoleht

Toimumise aeg
avaktus02.09.2019

Kooli juhtkond tänab:

 • Võrumaa 6. klasside õpioskuste võistluse esikoha eest: Hanna-Marie Lauli, Laura Lisanne Paju, Lisette Teppot, Egert Mattias Eichet, Robin Udodovit ja juhendajat Kristel Konsi.
 • 27. septembril toimus 3.klasside korraldatud Mihklilaat. Täname kõiki õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid, kes andsid oma panuse laada õnnestumisse ning ka kõiki laada külastajaid. Video Fotod
   

Teated:

 • Kooli meeskond osales 26.09.-28.09.2019 Vunki mano loometalgutel.

Lahetund – laste eripärast lähtuv põnev keskkond vahetunniks. Loome digitaalse investeerimiskataloogi, mille abil saavad lapsevanemad, vilistlased ja sponsorid investeerida koolikeskkonda ja lastesse. Fotod

 • Esmaspäeval kohtuti koolis linna esindajatega seoses HEV-temaatikaga
 • Õpilasesindus valis endale presidendiks Hanna Annuse, asepresidendiks Triin Hordo, õpilasesinduse sekretäriks Simona Raagi ja hoolekogu esindajaks Triin Hordo
 • 4. oktoobril seoses õpetajate päevaga pikapäevarühma ei ole. Õpilased, kellel ei ole kuidagimoodi võimalust varem koju minna, võivad jääda majja. Võtavad  koos pikapäevarühma õpetajaga õpetajate päeva kontserdist osa.
 • Naiskodukaitse Võrumaa Ringkond korraldab ohutushoiu laagripäeva Võrus, 19.oktoobril 2019 Kreutzwaldi tn.16 pedagoogidele ja lastevanematele. Registreerimine kuni 10. oktoober  merlit@naiskodukaitse või +372 5284474

Osalejad saavad teadmised:

* kuidas aidata end ja oma lähedasi kriisiolukordades?

* mis on evakuatsioon?  

* kuidas käituda looduskatastroofide korral? 

* juhtnöörid  lähi- ja pikaajaliseks viibimiseks looduskeskkonnas.

* milline on äpp " Ole valmis" ja kuidas kasutada?

* tulekustutid majapidamises* Ja veel palju huvitavat 
 

Konkursid:

 • 23.09 startis koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“ -  Siseministeerium soovib konkursiga innustada koolinoori mõtlema oma kogukonna probleemidele ja sellele, kuidas probleeme ise kodanikualgatuse korras lahendada. Täpsem info siin!
 • Projekt "Nutikas elu" - Eesti Rahvusringhäälingu meediakirjaoskuse projektist nutikas elu saavad koolilapsed mõtteid, kuidas harjutada end digivahendeid nutikalt ja arukalt kasutama. õpetajatele pakub projekt aga tuge erinevate digivahendi kasutamisega seotud teemade käsitlemiseks. Täpsem info siin!
 • Projekt „Aitan lapsi kunsti juurde“ - Õpilasgrupid ja lasteaiarühmad on oodatud projekti „Aitan lapsi kunsti juurde“ raames tasuta Eesti Kunstimuuseumi muuseumitundidesse. Avatud on taotluste esitamine perioodiks september – detsember 2019. Täpsem info siin!
 • Aita leida nimi Värska looduslikule mineraalveespreile! - Tartu Ülikool ja Värska Sanatoorium teostasid 2018. aastal uuringu selgitamaks, kas ja millistel tingimustel sobib Värska mineraalvesi loodusliku ninasprei tootmiseks. Nüüd on käes see hetk, kus otsime sellele nutikale tootele sobivat nime. Täpsem info siin!
 • „Eesti koolilaste metsapostkaart“ - taaskord kutsume kõikide 1.-9. klasside õpilasi osalema konkursil „Metsas on aardeid“. Täpsem info siin!
 •  „Idee Starter - millise ideega alustada enda minifirma?“ - noortepäev toimub 11.oktoober Võru Kandles, sihtgrupiks 7.-9. klassid. Registreerimine ja päevakava siin!
 • Õpilasleiutajate riiklik konkurss - Tähtaeg on 2. detsembril, preemiafond 25 950 eurot, lisaks eriauhinnad koostööpartneritelt. Oodatakse leiutisi, mis lahendavad igapäevaeluga seotud probleeme. Täpsem info siin!
   

Sündmused:

 • 30. septembril alustab “ProgeTiigri tulevikutegijad 2019” - õpilasüritus, annab õpilastele võimaluse end proovile panna programmeerimises, robootika, digikunsti ja -ohutuse ülesandeid lahendades.
 • 30. september on 3.a klass õppekäigul Pähnil.
 • 30. septembril on 1.b klass Võrumaa Keskraamatukogus - “Onu Etsi jututeatris”
 • 30. septembril on Võru Kreutzwaldi Koolis matemaatika maakonna ainekomisjoni koosolek.
 • 1. oktoobril on 7.b klass õppekäigul Palamusel
 • 1.oktoobril 4.klassidel tasemetöö loodusõpetusest
 • 2. oktoobril on 9.d ja 9.c Pärnus teatris ja Kurgjal
 • 2. oktoobril toimuvad orienteerumise meistrivõistlused - vastutaja Merje Meemann
 • 2. oktoobril on 1.b klass muuseumitunnis “Sügise seitse nägu”, 9.a ja 9.b Flex programmi kuulamas (füüsika klassis)
 • 2. oktoobril toimub Tsentris pop-up akadeemia”Visioon tuleviku haridusest maapiirkonnas”
 • 2. oktoobril - Töötuba "Lepatriinu lendama!" Võru linna koolieelikutele Võru linna lasteaedadest. Töötuba toimub üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week 2019 raames. 2. oktoobril lapsed lasteaiast Okasroosike
 • 3. oktoobril on 3.d klass muuseumitunnis “Sügise seitse nägu”
 • 4. oktoobril tähistame õpetajate päeva. 
   

Eelteated:

 • Lastevanemate üldkoosolekud
  • 8. oktoober kell 17.30 kooli aulas (1.-4. klasside lapsevanemad) 
  • 9. oktoober kell 17.30 kooli aulas (5.-9. klasside lapsevanemad)
  • orienteeruv lõpp mõlemal päeval kell 19, peale mida järgnevad klassikoosolekud

                Päevakava:

  • Päevakava kinnitamine, protokollija valimine
  • Hoolekogu aruanne
  • Õpilast toetav hindamine (1.-4.klassid)
  • Sotsiaalmeedia ja selle mõjud (5.-9.klassid)
  • Sotsiaalpedagoogid räägivad kiusamisvabast koolist
  • Koolikorralduslikud muudatused
   • söömise korralduse muudatused
   • vahetundide temaatika
   • kooli ja vanema vastutus lapse ees väljaspool kooli territooriumi
   • kooli sisekorra muudatuste tutvustus