39. nädala Infoleht

Toimumise aeg
avaktus02.09.2019

2019.09.19. Infoleht

 

Kooli juhtkond tänab:

 • Istutustalgutel osalejaid - 14. septembril toimus keskkonnateemalise kogu pere festivali “Roheline Võru” raames Koreli oja ääres istutustalgud. Suured tänud kõigile Võru Kreutzwaldi Kooli õpilastele, lapsevanematele, töötajatele, kes aktiivselt istutamisest osa võtsid. Fotod.
 • Spordipäeva organiseerijaid ja osalejaid - 18. septembril toimus Kubjal spordipäev, millest võtsid osa kõik kooli klassid. Suuremad klassid orienteerusid, väiksemad liikusid rullirajal punktist-punkti, kus tuli neil sooritada erinevaid ülesandeid. Fotod.
 • Maailmakoristuspäevast osavõtjaid - 16.-20. september käisid meie kooli kõik klassid Maailmakoristuspäeva raames koristamas. Enamus klasse koristasid Võru linna. Loodame, et loosiõnn naeratab meile ning suure ettevõtmise tänutäheks saame oma kooli ägeda kontserdi. Fotod.
 • Saksa keele laagrist osavõtjaid - laager toimus 18.-19. septembril Sulbis. Laagris õpiti saksa keelt muusika ja laulude kaudu. Õpilasi juhendasid õpetajad Eva Aader ja Kersti Kaljuvee.
 • Võru maakonna 6.-9. kl tüdrukute MV jalgpalli pronksmedali võitjaid - Mairit Laanesaar, Methe Merimets, Regina Kapp, Milana Avdashova, Meribel Meitern, Eilika Laanemets, Roosmarii Räim, Salme-Adeele Hollas, Hanna Annus. Tüdrukuid juhendas õpetaja Kristi Kuus. Foto
 •  9.b klassi õpilasi, kes viisid läbi keskkonnateemalise mängu Pihkva õpilastele - Pihkva Bioloogia-Ökoloogia Keskus ja Pihkva linna esindajad külastasid Võru linna ja “Roheline Võru”  festivali Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 rahastatud projekti "BioAware" raames. Õpilasi juhendasid õpetajad Jelena Kesselmann, Kadri Paulus ja Merit Kund.

 

Teated:

 • 23.septembrist muutuvad tundide lõpuajad. Uued ajad: Täpsem info siin!
 • 26.-28. septembril osaleb kooli esindus Vunki mano! loometalgutel. Väljakutseks on muuta koolihoone lapsesõbralikumaks, ilma suuri ümberehitustöid tegemata. Rohkem infot ürituse kohta siin: Vunki mano
 • 26.septembril toimub Euroopa Keeltepäeva raames Stedingu kohvikus kell 15.18 keeltekohvik, kus saab tutvust teha 20 erineva keelega  - Täpsem info siin!

 

Konkursid:

 • Lastejaam.ee konkursid eelkõige esimesel kooliastmele - vaata siin!
 • E-viktoriin majandusest 7.-9.klassidele 10.oktoobril - Täpsem info siin!
 • Teadusajakirja Akadeemiake konkurss - oodatud on nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastme uurimustööd ja julgustame kindlasti saatma ka vahvaid ja põnevaid algklassiõpilaste uurimusi. Täpsem info siin!
 • Kooliruum’20 konkurss - Kooliruum’20 on üle-Eestiline uurimuslik ja mänguline loovtööprojekt, mille käigus kasutavad õpilased erinevaid teaduse ja disaini meetodeid, et uurida, milline on tänane kool ja luua visioon uuest koolist. Võimalus 8.ndatel klassidel meeskonnaga oma loovtöö ära teha. Täpsem info siin!
 • KüberPähkel - KüberPähkel on Kaitseministeeriumi poolt ellu kutsutud ja Tallinna Tehnikaülikooli(TelTech) Küberkriminalistika ja -julgeoleku keskuse läbiviidav uuring ja testimine põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekoolide õpilastele. Iga aasta oktoobris ootame 4.-9, klasside õpilasi osalema uuringus ja 7.-12. klasside ja kutsekoolide õpilasi osalema testimises (koolivoorus). Täpsem info siin!
 • Täisstipendium Ameerikasse - 9. ja 10. klassi noored saavad kandideerida täisstipenidumile, mis katab reisi-, elamiskulud ning pakub igakuist taskuraha. Täpsem info siin!
 • Eesti rahaoskuste olümpiaad - Täpsem info siin!
 • Euroopa DNA-päev - 15–19aastaseid õpilasi oodatakse esitama Euroopa DNA-päeva võistlusele esseid või videoid. Võistluse üldteema on: "Me oskame järjestada kõigi eluvormide genoomi alates viirusest kuni inimeseni. Kuid, mis võiks olla selle mõte?" Võistlustöid saab esitada elektrooniliselt jaanuarist kuni 25. aprillini 2020. Parimatele on rahalised preemiad. Võistluse eesmärgiks on edendada üldisi geneetikaalaseid teadmisi. Täpsem info siin!
 • Matemaatika lahtine võistlus - Matemaatika lahtine võistlus Kohtla-Järvel toimub Kohtla-Järve Gümnaasiumis, Pärna 47. Täpsem info siin!
 • Argument 2019 - Eesti Väitlusseltsi argumenteerimis kursus. 9.-12. klassis käivatele õpilastele, ent nooremad võivad samuti registreerida ning vabade kohtade olemasolul saavad ka nemad osa võtta. Täpsem info siin!

 

Sündmused:

 • 23. septembril on 5.b klass on õppekäigul Kalevipoja teemapargis, 7.c õppekäigul Vällamäel, 2.d on õuesõppe päev
 • 24. septembril on 1.d õppekäigul Meenikunno rabas, 3.c klass õppekäigul Pähni looduskeskuses
 • 24. septembril aineühenduste juhtide koosolek
 • 24. septembril  7. klassi õpilastele  loodusõpetuse tasemetöö
 • 25. septembril on 3.b õppekäigul Pähni looduskeskuses, 8.c klass õppekäigul Alatskivil
 • 25. septembril on 1.a klassil muuseumitund “Sügise seitse nägu”
 • 25. september on sügisene murdmaajooks - Kubija Spordibaas, vastutav õpetaja Mario Oha
 • 25. september toimub Haanja kultuurimajas Võru maakonna aasta õpetaja tunnustusüritus
 • 26. septembril on 3.d õppekäigul Pähni looduskeskuses, 6.b ja 6.c õppekäigul Palamusel, 8.a õppekäigul Alatskivil
 • 27. septembril toimub kooli fuajees Mihklilaat
 • 26.-28. september Vunki mano


 

Eelteated:

 • Pop-up akadeemia Marju Lauristiniga 
  • 2.oktoobril kell 12.30-17.00 Tsentris

Luubi alla võetakse haridusvaldkond, visioon tuleviku haridusest ning missugust rolli mängib haridus maapiirkonna arengus

Registreerumine 30.septebrini siin: registreerimisleht

 

 • Lastevanemate üldkoosolekud
  • 8. oktoober kell 17.30 kooli aulas (1.-4. klasside lapsevanemad) 
  • 9. oktoober kell 17.30 kooli aulas (5.-9. klasside lapsevanemad)
  • orienteeruv lõpp mõlemal päeval kell 19, peale mida järgnevad klassikoosolekud

Päevakava:

  • Päevakava kinnitamine, protokollija valimine
  • Hoolekogu aruanne
  • Õpilast toetav hindamine (1.-4.klassid)
  • Sotsiaalmeedia ja selle mõjud (5.-9.klassid)
  • Sotsiaalpedagoogid räägivad kiusamisvabast koolist
  • Koolikorralduslikud muudatused
   • söömise korralduse muudatused
   • vahetundide temaatika
   • kooli ja vanema vastutus lapse ees väljaspool kooli territooriumi
   • kooli sisekorra muudatuste tutvustus