Projektid

Võru Kreutzwaldi kool - projektid. Illustratsioon pilteeposest "Kalevipoeg"

Õppekava võimaldab koolidel teha erinevaid projektitöid: koolisisesed ja koolidevahelised, riigisisesed ning rahvusvahelised õppe-kasvatustööalased jm projektid. Otstarbekalt koostatud projektid mitmekesistavad õppetööd ja huvitegevust, nende kaudu saab lõimida ja õpetada läbivaid teemasid, millele on õppekavas pööratud erilist tähelepanu. Projektide valdkonnad, teemad ja põhimõtted, projektide seostamise kooli õppekavaga kavandab arendusmeeskond koostöös kõigi huvirühmadega.

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus- ja spordiprogramm aastateks 2014-2020. Erasmus+ koduleht: http://erasmuspluss.ee/

Võru Kreutzwaldi Kool osaleb mitmetes erinevates riigisisestes ja rahvusvahelistes projektides:

 • Erasmus+ KA1 „Enhancing Teaching Competency in Võru Kreutzwaldi Kool”
 • Erasmus+ KA2 „From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC“
 • Erasmus+ KA2 „Nature as the story“
 • Erasmus+ KA2 „Environmentally Friendly Cranberries and Innovative Tablets“
 • Erasmus+ KA3 „The Assessment of Transversal Skills“
 • Nordplus Junior „STEM“
 • Tervist edendav kool
 • Kiusamisest vabaks
 • Liikuma kutsuv kool
 • Jalgratturite koolitus
 • Keskkonnaprogrammid Võru Kreutzwaldi Kooli õpilastele
 • Liikumine teeb erksaks „Kalevipoja mängud“