Kontakt

Kool aerofoto

Võru Kreutzwaldi Kool

Kooli 7
65606 Võru
reg-kood 75039014

E-post: kool@vkrk.edu.ee
Üldtelefon: +372 782  8100
Õpetajate tuba: +372 782 8102

Töötajad

Tervishoiuteenuse pakkuja OÜ Tugikoda

Juhataja Marje Ossip
Telefon: +372 782 8105

Kooli söökla 

e-post: voru@dussmann.ee

Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem.

Haridus- ja Teadusministeerium, kontakt: Munga 18, Tartu, 50088; e-post: hm@hm.ee; tel 735 0222.Võru Maavalitsus, kontakt: Jüri 12, Võru, 65620; e-post: mv@mv.werro.ee; tel 786 8302.

Riiklikku järelevalvet õpilastele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet. Kontakt: Terviseameti Lõuna talituse Võrumaa esindus Lembitu 2a, Võru,65608; e-post: louna@terviseamet.ee; tel 782 1138.